Water

Nederland ligt grotendeels onder zeeniveau en heeft bovendien veel grote rivieren. Als we ons niet zo goed beschermd hadden tegen het water, zou 60% van ons land regelmatig onder water staan.

Bij het versterken van de dijken kijken we naar twee dingen: de kans op een overstroming en de gevolgen die een overstroming zou hebben voor het gebied dat achter de dijk ligt. Op basis van die risico’s besluiten we waar actie nodig is. We willen onze kennis op dit gebied blijven delen, zodat ook de rest van de wereld zich kan beschermen tegen het water. Zelf verdienen we daar bovendien een goede boterham mee.

Ook willen we de hoeveelheid zoet water in Nederland veiligstellen. Dat is niet alleen belangrijk voor ons drinkwater, maar ook voor onze economie. De land- en tuinbouw en de industrie kunnen niet zonder zoet water.